NIRAK Mekaniska

Klippverktyg
Pressverktyg Klippverktyg

Smidesstansar
Hejarsmide Smidesstansar

Plastverktyg
Formsprutning PlastverktygVerktygstillverkning, Produktutveckling, Konstruktion, Ritning, CAD, SolidEdge.
Jag hjälper till att från idé via detaljkonstruktion-prototyp-verktygskonstruktion nå fram till det optimala verktyget.

Konstruktion Ritning CAD

Verktygstillverkning

E-post stig@nirak.se

www.nirak.se

Foto - Stig Borgefjord - Årets företagare i Eskilstuna kommun 1995.

Stig Borgefjord

Årets företagare
i Eskilstuna kommun
1995

Adress:

Hejargatan 7 [Göm Kartan!]

632 29 ESKILSTUNA

Mobil 070 - 5478887
Tel 016 - 183648
Fax 070 - 5473310